مکتب جبل عامل

مکتب فقهی جبل عامل، از مهم‌ترین مکاتب فقهی شیعه به شمار می‌رود که در میانۀ قرن هشتم تا نیمۀ قرن یازدهم هجری با فعالیت عالمانی چون شهید اول، شهید ثانی، محقّق کرکی، صاحب معالم، صاحب مدارک و شیخ بهایی شکوفا بوده است.

استقلال برخی از مباحث فقهی، مراوده علمای آن دیار با بزرگان صفوی و حمایت آنان در گسترش فقه اهلبیت علیهم السلام، اعتبار بخشی ویژه به سند حدیث در مقابل متن، تنقیح احادیث كتب اربعه، طرح مجدد مباحث رجالی و تبیین مبانی جرح و تعدیل راویان، تنقیح و تنظیم مباحث اصولی و تدوین فقه و تدوین قواعد فقهی به ویژه اهتمام زياد به فقه معاملات، از ویژگی های مهم این دوره است.

نظر شما برامون مهمه

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
تارنمای پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی
آیین رحمت
انتشارات امام علی علیه السلام
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی